Close

24/08/2016

Vox populi – Soňa Černayová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Soňa Černayová – miestny spolok Slovenského červeného kríža

Zúčastním sa na referende, z dôvodu nespokojnosti s výsledkami práce súčasného pána starostu Radovana Benčíka:

  • Komunikácia a informovanosť občanov – zahmlievanie a neinformovanosť o projektoch a ich financovaní
  • ZŠ a MŠ – každý rok prísľub, že už bude zrealizovaná. Nezdôvodnil prečo sa nezačala výstavba ZŠ na pozemku kúpenom od p. Sládečka. Ale kúpil ďalší pozemok a minul tým veľkú časť peňazí potrebných na výstavbu školy.
  • Telocvičňa pri ZŠ na Školskej ulici – neochota realizácie
  • Návrhy termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva od starostu v čase   nevyhovujúcom pracujúcemu ľudu a ani samotným poslancom.
  • Zrušenie FB – sociálnej siete, kde sa mohli občania vyjadrovať a získať   informácie
  • Zrušenie odborných komisií
  • Cyklochodník – prísľub realizácie, ale nečinnosť zo strany OÚ

Chápem, že situácia v našej obci nie je jednoduchá, ale mám pocit, že obec stagnuje a nenapreduje s potrebami občanov.

Zúčastním sa na referende, lebo chcem tým podporiť jeho úspešnosť.