Close

10/09/2016

Vox populi – Zuzana Michnicová

     NIE REFERENDU – ÁNO škole a škôlke na Čiernej Vode.

     Zuzana Michnicová – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Nesúhlasím s aktivitou petičného výboru a za ním stojacich poslancov, ktorí znefunkčňujú chod obce, svojim konaním spomaľujú priebeh a pokračovanie rozbehnutých projektov a zneisťujú občanov obce.
Som členom okrskovej komisie referenda, aby som sa presvedčila o zákonnom a etickom priebehu referenda. Zároveň sa vzdávam nároku na odmenu za účasť v komisii, čím som našej obci ušetrila aspoň 30 € z 9000 € celkových plánovaných nákladov na túto akciu.